Sigorta Genel Şartları

İnsanlar karşılaşabilecekleri negatif durumları göz önünde bulundurarak herhangi bir gelir kaybı yaşamamak adına haiz olduğu kıymetli eşyaları güvence altına almak için sigorta yaptırırlar. Çalışanlarında meslek hastalıklarından etkilenmemeleri yada çalışmış oldukları süre süresince başlarına gelebilecek negatif bir vaka karşısında korunabilmeleri adına sigortalı olmaları gerekir.

Emek harcama yaşamı için sigorta, insanların geleceğe yönelik maddi güvence sağlamak ve günümüzde de sıhhat şeklinde çeşitli hizmetlerden yararlanmaları için kurulmuş bir sistemdir. 3 çeşit sigorta türü vardır: SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı. 1 Ekim 2008 tarihinde çıkan yasa ile birlikte 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununa bakılırsa bu üç sigorta türü Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) adı altında birleştirilmiştir. Kanuna bakılırsa SSK 4/A, Bağkur 4/B, Emekli Sandığı ise 4/C adını almıştır. Bu yazımızda sigorta genel şartlarını inceleyeceğiz.

Sigorta Genel Şartları Nedir?

Çalışanlar için

 • İşveren yada işveren vekili tarafınca işe alınıp çalışan kişiler
 • Kendi işini icra eden çalışanlar
 • Kamu çalışanları
 • Çiftçiler
 • Ziraat sektöründe süreksiz olarak çalışan işçiler
 • İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler

Sigorta genel şartları içinde yer edinen kişilerdir.

Çalışanlar işe başladıklarını en geç bir ay içinde Toplumsal Güvenlik Kurumu’na bildirmeleri gerekir.

Kendi işini icra eden bağımsız çalışanların sigortalılık durumlarını bağlı oldukları kurum/kurum bildirir. Bu kişiler prim ödemek zorundadır. 2017 senesinde kendi adına bağımsız çalışanların aylık prim tutarları en düşük 613,24; en yüksek 4.599,28 TL’dir.

Sponsorlu Bağlantılar

Kanuna bakılırsa davet üstüne yada kısmi süreli olarak çalışan kişiler ile beraber bir ay içinde 30 günden azca ev hizmetinde çalışan sigortalıların, ay içinde kısmi olarak çalışmış oldukları toplam sürelerin 7.5’a bölünmesi ile ortaya çıkan sürenin sigortalı kişiye hizmet olarak mal edilmesi hakkı tanınmıştır. Bu kişiler genel sıhhat sigortasından da faydalanabileceklerdir. Sadece tamamlanmamış kalan günlerin primleri ödenmelidir.

Tarımda hizmet akdiyle çalışanlara sigortalı olma hakkı tanınmıştır. Her ay için asgari günlük ücretin 18 katı prim ödeme şartı koşulmuştur. Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler SGK web sitesinde örneği bulunan Ziraat İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ilişik İşe Giriş Bildirgesi ile Toplumsal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat yapmaları gerekir. Kendi adına bağımsız çalışan çiftçiler ise prime esas kazancın 15 katı prim ödeyerek sigortalı olabilecekler.

Dolmuş ve ticari taksi şeklinde kent içinde yer edinen toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir ya da birden fazla şahıs yanında kısmi iş sözleşmesi ile beraber 1 ay içinde 10 günden azca çalışan kişiler, primlerini kendi ödedikleri takdirde sigortalı olarak kabul edilirler. Bu çalışanların sigorta genel şartları:

 • Kendi hesabına bağımsız çalışmama ve kamu çalışanı olmama
 • İsteğe bağlı sigortalı olma
 • Banka sandıklarına ilişkin alanlarda çalışmama
 • Maaşının olmaması
 • Reşit olmak

Bu kişilerin lüzumlu belgelerle beraber Toplumsal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekir.

Sanatçılar İçin

 • Kendi hesabına bağımsız çalışmama
 • İsteğe bağlı sigortalı olma
 • Maaşının bulunmaması
 • Reşit olması

İş yeri değiştirilirse meydana getirilen iş sözleşmesinin kuruma verilmesi gerekir. Bir ay içinde 10 günden azca çalışanlar primlerini kendileri öder.

İsteğe Bağlı Sigorta Genel Şartları

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Türkiyeˋde ikamet etmek
 • Mecburi sigortalılık kapsamında olmamak (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı sigortalarına bağlı olmamak)
 • Hizmet akdiyle bir yerde çalışmamak
 • Kendi nam ve hesabına ilişkin olarak bağımsız çalışanlar isteğe bağlı sigortalı olması imkansız

İsteğe Bağlı Giriş Formunu doldurup isteğe bağlı sigortalı olmak için kuruma dilekçe vermeniz gerekmektedir. Yurt dışına sigortalı olarak çalışmaya giden işçiler de isteğe bağlı sigortaya başvurabilir.

Sigorta genel şartları içinde yaşını doldurmuş olmak en mühim maddedir. Engelli ve yaşlı bakımı yapanlar da sigortalı sayılacaktır. Burada koşul evde bulunanların şahıs başı düşen gelirin asgari ücretin 2/3’sinden azca olması. Devlet evde engelli ve hasta bakanlara sigorta bağlayarak emekli olma imkanı vermektedir.

Bir meslek yada sanat okulunu bitiren kişilerin mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenmeleriyle ilgili görevlerde çalışanlardan 18 yaşı doldurma şartı aranmaz. Burada sigorta genel şartı iş kanunu hükümlerine bakılırsa genç yada çocuk işçi olmak toplumsal güvenlik kapsamında emek harcamayı gerektirir.

Sigorta genel şartlarında sayabileceğimiz öteki maddelerden Türkiyeˋde ikamet etmek mühim bir mevzudur. Yükseköğrenim gören öğrenciler 25 yaşını geçmemek şartıyla velisinin bağlı olduğu sıhhat sigortasından yararlanabilir. Sigorta genel şartları detaylı bir mevzudur. Şundan dolayı çeşitli sigorta türleri vardır. Bunların kendine bakılırsa şartları bulunmaktadır. Gene de elimizden geldiğince sigorta genel şartlarından bahsetmeye çalıştık.

tıkla sorunu sor

Sigorta Genel Şartları İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir