SSK 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir ?

SSK 3600 günden emeklilik şartları direkt 08.09.1999 zamanı ve öncesi sigorta girişine haiz 4A hizmet koluna bağlı çalışanları ilgilendirmektedir. Bilinmiş olduğu suretiyle eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A hizmet koluna bağlı olarak sigortalı çalışanların emeklilik şartları;

 • 09.1999 zamanı ve öncesi,
 • 09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arası,
 • 05.2008 zamanı ve sonrası

Tarihlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Adam ve hanım 4A sigorta koluna bağlı olarak çalışan yurttaşlarımız için 3600 günden emekli olabilmeleri için yerine getirmeleri ihtiyaç duyulan ödenmiş prim günü ve yaş şartlarını sağlamaları halinde emekli maaşı hakkı kazanmak mümkün hale gelmektedir. Her ne kadar kazanılan emeklilik maaşı;

 • 7200 ödenmiş prim günü,
 • Minimum 60 yaş

Şartlarını yerine getirerek emeklilik hakkı kazanan yurttaşlarımız kadar olmasa da geçimlerini sağlayabilecekleri bir gelire emek harcamadan haiz olabilecekleri kanunen kendilerine tanınan bir haktır.

Erkekler İçin SSK 3600 Günden Emeklilik Şartları Nedir?

3600 günden emeklilik şartları ilk etapta 4A sigorta koluna bağlı çalışan yurttaşlarımızın hanım yada adam çalışan olması şartından bağımsız olarak tamamen ilk sigorta giriş zamanı ile bağlantılıdır. 3600 günden emekli olmak isteyen yurttaşlarımız bu haktan yararlanmak için 08.09.1999 zamanı ve öncesinde ilk sigorta girişine haiz olmalıdırlar. Sigorta ilk giriş zamanı şartı taşındıktan sonrasında;

 • Minimum 15 senelik sigortalılık süresi,
 • Minimum 3600 ödenmiş prim günü

Şartlarının taşınmasını takiben emeklilik hakkı kazanılmaktadır. İlk sigortalılık girişini elde eden hanım ve adam 4A’lı çalışanlar, 15 senelik sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesini tamamlama zamanı itibari ile hangi yaşta emekli olacaklarını kendileri için hazırlanan emeklilik tablosundan takip edebilirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Bayanlar İçin SSK 3600 Günden Emeklilik Şartları Nedir?

İlk SSK girişleri 08.09.1999 zamanı ve öncesine ilişik olan hanım çalışanların yaş kriterlerini denetlemek amacıyla faydalanacakları emeklilik tablosu, 3600 günden emeklilik şartları kadın tamamlanma süresine bağlı olarak aşağıda verilmiştir. Tabloyu incelerken şartların tamamlanma sürelerine denk gelen yaşları takiben 4A’lı hanım çalışanlar emeklilik maaşını kazanabilmektedirler. 15 senelik sigortalılık süresi ve 3600 gün ödenmiş prim şartını;

 • 52 yaşlarında emekli olabilmek için 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri içinde,
 • 54 yaşlarında emekli olabilmek için 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri içinde,
 • 56 yaşlarında emekli olabilmek için 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri içinde,
 • 58 yaşlarında emekli olabilmek için 24.04.2011 tarihinden sonrasında

Yerine getirmeleri gerekmektedir. Erken yaşlarda emek verme hayatına başlamış ve 3600 günden emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen emeklilik hakkını kazanamamış hanım çalışanlar şartları yerine getirdikleri zamanı dikkate alarak tabloda karşılık gelen yaş kriterini sağlamaları sonrası SGK İl Müdürlükleri’ne emeklilik hakları için müracaat yapabilirler.

3600 Günden Emeklilik Hesaplaması Iyi mi Yapılır?

İlk sigorta giriş tarihleri 08.09.1999 zamanı ve öncesinde SSK’dan olan adam çalışanların 3600 günden emeklilik hesaplama işlemleri için verilecek tablo kolayca kullanılabilmektedir. 15 senelik sigorta süresi ve 3600 ödenmiş prim günü şartlarının tamamlandığı tarih aralıklarının karşısına bakılarak 4A sigorta kolundan emeklilik zamanı kolayca tespit edilebilmektedir. 3600 ödenmiş prim günü ve 15 senelik sigortalılık süresi şartlarını;

 • 56 yaşlarında emekli olabilmek için 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri içinde,
 • 57 yaşlarında emekli olabilmek için 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri içinde,
 • 58 yaşlarında emekli olabilmek için 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri içinde,
 • 59 yaşlarında emekli olabilmek için 24.05.2011 ila 23.05.2014 tarihleri içinde,
 • 60 yaşlarında emekli olabilmek için 24.05.2014 tarihinden sonrasında

Yerine getirmeleri gerekmektedir. İlgili tarih aralıklarında yerine getirilen şartların peşinden SGK İl Müdürlükleri’ne başvuruda bulunarak 3600 günden emekli olunabilmektedir.

3600 Günden SSK Emeklisi Olanlar Ne Kadar Maaş Alır?

3600 günden emekli olan 4A sigorta koluna bağlı çalışan yurttaşlarımızın maaşları hizmette geçen süre ile direkt ilgilidir. 3600 günden emeklilik maaşı ne kadar sorusuna cevap verilebilmesi için hizmette kalma süresinin 2000 yılı öncesi ve sonrası olarak ayırmak yerinde olacaktır. 2000 yılı öncesi SSK hizmetinden ayrılarak emekli olan yurttaşlarımızın emeklilik maaşları, 2000 yılı sonrası emekli olan SSK’lı çalışan yurttaşlarımıza nazaran nispeten yüksek seyretmektedir. SSK girişli olarak 3600 günden emekli olacak olan yurttaşlarımızın;

 • Hizmet sürelerinin 31.12.1999 zamanı ve öncesinde tamamlanan yurttaşlarımız için ortalama 1400 ila 1600 TL,
 • Hizmet süresinin bir kısmı 31.12.1999 zamanı ve öncesi, öteki kısmı ise 01.01.2000 ila 30.04.2008 tarihleri içinde tamamlanan yurttaşlarımız için ortalama 1200 ila 1400 TL,
 • Hizmet süresinin bir kısmı 31.12.1999 zamanı ve öncesi, bir kısmı 01.01.2000 ila 30.04.2008 tarihleri arası ve kalan kısmı 2008 zamanı sonrası tamamlanan yurttaşlarımız için ortalama 1000 ila 1200 TL,
 • Hizmet süresinin büyük bir bölümünü 2008 sonrası tamamlamış olan yurttaşlarımız için ortalama 800 ila 1000 TL

Aralıklarında maaş bağlanmaktadır. Görüldüğü suretiyle hizmet süresinin 2000 yılı öncesinde tamamlanmaması halinde 3600 günden emekli olmanın maaş açısından bir pozitif yanları bulunmamaktadır.

4500 Günden Emekli Olmanın Şartları ve Avantajları Nedir?

4500 günden emeklilik şartları, tıpkı 3600 günden emeklilik şartlarında istendiği şeklinde ilk sigorta girişi SSK’dan 08.09.1999 zamanı ve öncesi ilişik olan vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. 4500 gün ile beraber sigortalılık süresi ve yaş kriteri bulunan ilgili emeklilik hakkında hanım ve adam 4A’lı çalışanlar için değişik şartların tamamlaması sonrası emeklilik hakkı elde edilebilmektedir. Erkekler için 4500 günden emekli olabilmek için;

 • 4500 gün ödenmiş prim günü,
 • 25 senelik sigortalılık süresi,
 • 60 yaş

Şartlarının tamamı beraber sağlanması sonrası emeklilik hakkı elde edilebilmektedir. Hanım 4A’lı çalışanlar ise;

 • 4500 gün ödenmiş prim günü,
 • 25 senelik sigortalılık süresi,
 • 58 yaş

Kriterlerini beraber sağlanarak emeklilik hakkı elde edilebilmektedir. 4500 günden emekli olan yurttaşlarımızın ise alacakları emekli maaşı 600 TL ila 1000 TL içinde değişkenlik göstermektedir. Görüldüğü suretiyle 4500 günden emekli olan yurttaşlarımızın yaş haddi sebebiyle emekli olmaları sebebiyle almış oldukları emekli maaşları tatminkar rakamlarda seyretmemektedir.

Kısmi Emeklilik Nedir? Şartları Nedir?

Bilinmiş olduğu suretiyle 2021 yılı ve sonrası emekli olabilmek için 7200 gün ödenmiş primin tamamlanması gerekmektedir. İlgili prim gününü beklemek yerine sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayarak 3600 gün, 4500 gün yada 5400 gün ödenmiş prim günleriyle emekli olmak isteyen yurttaşlarımızın talep etmiş olduğu bu işlem kısmi emeklilik olarak adlandırılmaktadır. 7200 ödenmiş prim günü ve öteki kriterleri tamamlamak yerine kısmi emeklilik şartları yerine getirmek isteyen yurttaşlarımız;

 • İlk sigorta giriş zamanı 08.09.1999 zamanı ve öncesi olması halinde 15 senelik sigortalılık süresini takiben 3600 günden,
 • İlk sigorta giriş zamanı 08.09.1999 ila 30.04.2008 tarihleri içinde olması halinde 25 senelik sigortalılık süresi ve 60 yaş kriterini tamamlamalarını takiben 4500 günden,

Emekli olabileceklerdir. 5400 günden emekli olabilmek için 01.05.2008 zamanı ve sonrası sigorta girişine haiz olunması gerekmekle beraber emekli olabilme yaşı 5400 prim gününü tamamlama ile direkt ilişkilidir.

 • 5400 prim günü 2008 ila 2035 yılları aralığında tamamlandığında hanımefendiler 61 erkekler 63 yaşlarında,
 • 5400 prim günü 2036 ila 2037 yılları aralığında tamamlandığında hanımefendiler 62 erkekler 64 yaşlarında,
 • 5400 prim günü 2038 ila 2039 yılları aralığında tamamlandığında hanımefendiler 63 erkekler 65 yaşlarında,
 • 5400 prim günü 2039 ila 2040 yılları aralığında tamamlandığında hanımefendiler 64 yaşlarında,
 • 5400 prim günü 2042 yılı ve sonrasında tamamlandığında hanımefendiler 65 yaşlarında

Emekli olabileceklerdir.

Emeklilikte 18 Yaş Öncesi Sigortalılık

Ev Hanımları İçin Emeklilik Primleri ve Şartları

Kaç Yaşında Emekli Olurum Hesaplaması

tıkla sorunu sor

SSK 3600 Günden Emeklilik Şartları Nedir ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir