Tarla Parası Dönüm Başı Ne Kadar Verilecek? 2021

Dönüm Başı Tarla Parası Ne Kadar?

2021 senesini bitirirken, iktidar ziraat ve hayvancılık kolunda, tarımcı ve üretim yapanlara devlet yardım ödemesi ve benzer özendirmeleri devam ediyor. Tarla için nakit, mazot gübre yardımı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan için nakit, tütün, yem, pirinç, süt, mısır, ayçiçeği, nohut, pancar, çatak, fidan, arıcılık, süs bitkileri, sebze ve meyve, sera (seracılık) aromalı bitkiler, fındık ve dönüm bazlı yardımlar tarzında bazı ödemeler 2021 senesinde de tarımcı ve üretim icra eden kişilerin Ziraat Bankası zirai hesaplarına ödeme yapılması sürecek. Bu yardım ödemesi de iki değişik kolda verilmekte olup, bunlardan ilki açık zirai iken diğeri örtü altı uygulanan seracılıktır. Seralar adına biyoteknik savaşma için tarla parası dönüm başı ne kadar 110 TL verilirken, biyolojik cenk adına 350 TL sunulmaktadır. Bütünde sera için 460 TL bitkilerin sıhhatli şekilde gelişmelerinin önüne geçen böcek, kurt şeklinde canlılara ile savaşma parası verilmektedir. Açık bölge yardım parası ile seralara nazaran daha düşük durumda, biyoteknik adına dönüm başı için 35 TL verilen yardım etme, biyolojik cenk için de benzer olup, ziraat işiyle uğraşan kişilerin açık bölge yardım paralarını totalde 70 TL şeklinde olmaktadır. Şeker bank ziraat ve hayvancılık destek kredisi alarak tarla parası dönüm başı ne kadar, zirai mevduatınıza ne kadar kredi sağlayabilirsiniz tarzında benzer sorulara cevap alabilirsiniz.

Dönüm Başına Destekleme Ödemeleri

İşletmenin büyük olması 5 dekar ve alt seviyesinde meyve sebze, süs bitkisi tıbbı ve aromalı nebat üretimi icra eden ufak aile şirketlerine 2021 senesi için tarla parası dönüm başı ne kadar sualine cevap olarak 100 TL yardımda bulunulacak. Minik aile şirketi yardımı Bakanlar Kurulu Sonucu tarafınca Resmi Gazete’de yayınlanarak yürütülür duruma girdi. Minik işletmelerinin zirai çalışmalarıyla meşgul olmalarının devamlılığını sürdürmek için, işletmelerinin sürdürülebilme ve devamlılık sağlamak gayesiyle sunulacak olan dönüm başına yardım ödemeleri 100 TL olarak sunulacaktır. Minik aile şirketi dönüm başına destek çıkılan ödemeler ziraatçi kayıt sistemine kaydı bulunan tarımcılara sağlanacaktır. 5 dekar ve alt seviyesinde süs bitkisi, meyve sebze, tıbbı ve güzel kokulu aromalı bitkiler üretimi icra eden tarımcılara dönüm başına sunulacak olup yardımlardan kamu müessese ve kurumları faydalanamayacaktır.

2021 Yılı Alan Bazlı Destek Ödemeleri

Fındık tarla parası dönüm başı ne kadar 170 Türk lirası tutarında ödeme yapılacaktır. 5 dönüm fındığı olan bir ziraat işiyle uğraşan kişinin senelik 850 Türk lirası fındık yardımı alacaktır. Naturel ziraat yardımı; 5 değişik bölümlere ayrılır, 1. bölüm yetiştirme dekar başı için 100 TL ödeme sunulurken, 2. bölüm 70 TL, 3.bölüm 30 TL, 4. bölüm 10 TL. Naturel hayvancılık kolunda arıcılığa kovan başı için 10 TL yardım parası verilecektir. Toprak araştırma, mazot için nakit ve gübre yardımı; dönüm başına 11 TL şeklinde verilen yardımdır. Yararlı zirai uygulaması kolunda ise; sebze ve meyve üretim icra eden kişilere dekar başı için 50 TL yardım sağlanırken, seralar adına 1 dönüme 150 TL yardım yapılmaktadır. Süs bitkileri ile aromalı bitkiler için destek yardımı ise dönüm başı 100 TL.

Dönüm Başına Destekleme Ödemeleri Müracaat

Gerçek ve tüzel şahıs ufak şirketi dönüm başı için yardım destekleri ise, 2016 senesinde olduğu şeklinde, 2017 senesinde de, zirai alanda ürün farklılığına bakılırsa uygulanacak olup, ekim meydana getirilen mahsulün çeşidine bakılırsa ziraat işiyle uğraşan kişilerin tarla parası dönüm başı ne kadar ise desteklerini alacaktır. 100 TL dönüm başı için yardım ödemesi çekecek olan ÇKS’ ye kayıtlı gerçek ve tüzel şahıs üreticileri Ziraat bankası vasıtasıyla verilecek olan ödemelerin başvurularını ziraatçi kayıt sistemine kaydı bulunan kent/ilçe ziraat birimlerine müracaat etmeleri gereklidir. Nebat türünden olan üretim için çiftçilerin meyve, sebze, tıbbı hoş kokulu aromalı nebat, süs bitkisi üretimi yapmalarıyla dönüm başı için yardım ödemelerinden faydalanabileceklerdir. Fındık ile çay üretimi icra eden ufak işletmeler dönüm başı için yardım ödemelerinden faydalanamazlar.

Dönüm Başına Destekleme Ödemeleri Iyi mi Yapılır?

Desteklemeler merkezi yönetim bütçesi ile ilgili gider uygun halde düzenlenmiş olandan yapılacak olup Ziraat bankası tarafınca gerçekleştirilebilir. Banka ilgili ödemeler toplamı miktarından ise yüzde 0,2 hizmet aracılığı almaktadır. Hakkı bulunmadan yere yardım alan kişiler hukuksal ceza işlemleri uygulama edilir.

Bundan önceki yazımız olan 2021’da Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir