Tüketici Kredilerinde Yeni Dönem! İsteyen 14 Gün İçinde Cayabilecek

22 Mayıs 2015 tarihindeki Resmi Gazete ’de gösterilen Gümrük ve Tecim Bakanlığı yönetmeliğe bakılırsa tüketiciler bankalardan yada finans kuruluşlarından kullandıkları kredileri herhangi bir gerekçe göstermeksizin hiçbir ceza ödemeksizin tüketici kredisinden cayarak sözleşmesini iptal etme hakkına haiz olacak. Bu cayma hakkı için ise 14 günlük bir süre belirlenmiştir. Kredi veren müessese cayma hakkı ile ilgili tüketiciye data verdiğini ispatlamakla yükümlü olacak. İlgili yönetmelikte belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde sözleşmenin ne vakit biteceğine dair herhangi bir süre belirtilmemiş ise tüketici dilediği zamanda herhangi bir ceza ödemeden sözleşmeyi feshedebilecek. Eğer sözleşmenin biteceği ile ilgili bir sür belirlemiş ise bu durumda feshedebilmek için 1 ay süre tanınacak. Sınırsız kredi sözleşmesinde krediyi verene sözleşmeyi feshetme hakkı verilmiş ise, bu durumda fesih için minimum 2 ay öncesinden tüketicilerin yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekecektir.

Belirli süreli kredi sözleşmelerinde oluşturulan vadesiz mevduat hesabı bir tek kredi hesabı olarak kullanılıyor ise tüketiciden bu hesapla ilgili herhangi bir kullanım tutarı alınamayacak. Eğer tüketici bu hesap ile ilgili yazılı bir beyanda bulunmamışsa kredi borcunun bitmesi ile beraber ilgili hesap kapatılacak. Belirli süreli tüketici kredilerinde faiz oranı durağan(durgun) olacak şekilde belirlenecek. Sözleşme ile beraber belirlenecek olan faiz oranı tüketicinin aleyhine olacak şekilde değiştirilemeyecek. Tüketici kredisi sözleşmesinde efektif senelik faiz oranının olması mecburi hale getirildi.

İlgili yönetmeliğe bakılırsa tüketicinin almış olduğu kredinin borçlarında temerrüde düşmesi halinde eğer kredi veren borcun tamamının ödenmesi ile ilgili hakkını saklı tutmuş ve bu hakla ilgili tüm edimleri yerine getirmiş ise tüketicinin peş peşe iki taksiti temerrüde düşürmesi halinde bu hak kullanılabilecek. Eğer krediyi veren bu hakkı kullanacak ise minimum 30 gün öncesinde tüketiciye muacceliyet uyarısında bulunacak ve muaccel kılınan taksitlerin ödenmesi için faiz ve öteki ücretler değerlendirilmeye alınmayacak. Temerrüt ya da geç ödeme olması hallerinde gecikme faizi sözleşmede belirtilen akdi faiz oranının en fazla % 30’u olabilecek. Bu hallerde bileşik faiz uygulanmayacak.

Eğer tüketici borcuna ilişik vakti gelmemiş taksit yada taksitleri ya da toplam borcunun bir kısmını ödemesi durumunda ve yönetmelikte yer edinen hükümlere bakılırsa faizin tamamını yada bir kısmının ödenmesi halinde de lüzumlu indirim yapılacak. Erken ödeme indiriminde ödeme yapılacak olan tarih esas alınacak ve tüketicinin aleyhine olmayacak. Ara ödeme olması durumunda kalan taksit sayısı ve ödeme tarihleri değişmeyecek şekilde yeni ödeme planı ve taksit tutarları hesaplanacak. Sadece tüketicinin talep etmesi durumunda kalan ödeme ile ilgili taksit sayısı ve ödeme tarihleri tüketicinin talebi üstüne tekrardan düzenlenebilecek. Tüketicinin ve kredi verenin anlaşması hainde kalan taksit miktarı önceki taksitlerden fazla olabilecek. Faizin bir kısmının ya da tamamının peşin olarak alınması durumunda erken ödeme yapılırsa ödeme geçmişine bakılırsa lüzumlu faiz iadesi yapılacak. Aynı şekilde kredinin tamamının ödenmesi durumunda gene lüzumlu faiz iadesi yapılacak.

Bundan önceki yazımız olan EFT Ne Zaman Hesaba Geçer? Düşer? 2020 [Çözüldü.] başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir