Vazife Malulü Nedir? Vazife Malullüğü Şartları Nedir?

Vazife malullüğü koşulları memurlarının görevlerini yerine getiremeyecek duruma geldikleri takdirde uygulanabiliyor. Vazife malullüğü vazife esnasında iş kazası yaşayan ve bu kaza sonucunda iş göremeyecek duruma gelen devlet memurları için geçerlidir. Vazife malulü sayılmasına olanak tanıyan iş kazaları olduğu şeklinde malullüğe izin verilmemiş durumlar da bulunuyor. Vazife malullüğü her devlet memuru de ilgilendiriyor değildir ve belli meslek gruplarında yer edinen çalışanlar için vazife malullüğü geçerli sayılabiliyor. Vazife malulü olan vatandaşlara ise birçok imtiyaz ve hak devlet tarafınca bilinmektedir.

Vazife Malulü Nedir?

Vazife malulü durumu hususi bir şirkette ya da hususi bir kurumda çalışmayan vatandaşlar için geçerli olan bir uygulamadır. Hususi bir kurumda çalışan vatandaşlara iyi mi iş kazası ya da meslek hastalığı maaşı veriliyor ise vazife malulü olan devlet memurlarına da veriliyor. Hususi sektörden ayrı olarak şartları ve maaş miktarı değişen malullük durumu yalnız devlet memuru olarak çalışan Türk vatandaşları için geçerlidir. Devlet memurlarının görevde başlarına gelen herhangi bir kaza sonucunda görevlerini yerine getiremeyecek duruma gelirler ise bu durumda vazife malulü olarak kabul edilirler. Vazife malulü olan kişilerin kesinlikle devlet memuru olmaları ve görevlerine devam edemeyecek bir duruma gelmeleri gerekiyor. Aksi takdirde geçici iş göremezlik raporu ile süreçte mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecektir.

Vazife Malullüğü Durumu Iyi mi Gerçekleşir?

Vazife malullüğünün gerçekleşmesi devlet memuru görevde iken olmaktadır. Bu niçin ile de vazife malullüğü olarak isimlendirme yapılmıştır. Vazife malullüğü durumunda olan bir devlet memurunun vazifesi esnasında yaşamış olduğu kaza sonucunda iş göremez duruma gelmesi anlatılıyor. Devlet memuru iş göremez duruma geldiği takdirde mağduriyetinin önüne geçilmesi için devlet tarafınca maaş bağlanmakta ve mağduriyeti süresince vazife malullüğü maaşı ödenmekte. Ödeme devlet tarafınca hususi olarak yapılıyor.

Vazife Malullüğü Durumunda Ne Yapılmalı?

Vazife malullüğü durumunda Genel Sıhhat Sigortası kapsamında olan devlet memurları için Toplumsal Güvenlik Kurumuna müracaat yapılması gerekiyor. Hastane masraflarının yanı sıra vazife malullüğü maaşı da bağlanıyor.

Vazife Malullüğü Bildirimi Iyi mi Yapılır?

Vazife malullüğünün bildirimi vaka anında bildiriminin yapılması ile başlanmakta olup hemen sonra Toplumsal Güvenlik Kurumuna iletilmesi gerekiyor. Vazife malullüğü durumunda olanların yetkili kurumlara süratli bir halde haber vermesi gerekiyor. Kişinin çalmış olduğu kuruma ve bağlı olduğu yetkili kuruma haber verilmesi önceliklidir. Kazanın arkasından 15 iş günü içinde ise Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılması gerekiyor. İşveren tarafınca yapılabileceği şeklinde bağlı bulunulan devlet mercii tarafınca da Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılabiliyor. Yetkili kurumlar durumdan acil bir halde haberdar edilmeleri gerekiyor. Aksi takdirde kurumun sorumlulukları askıya alınmakta ve şahıs vazife malullüğü durumundan yararlanamıyor.

Sponsorlu Bağlantılar

Vazife Malullüğünün Bildirim Süresi Nedir?

Vazife malullüğünün bildirimi için ihtiyaç duyulan süre en fazla 15 iş günüdür. Vazife malullüğü yaşandığı takdirde direkt olarak bağlı bulunulan kuruma haber verilmesi gerekiyor. Bu işlemin ise aynı gün içinde hatta vaka anını takiben yapılması ehemmiyet taşıyor. Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirimin de yapılması mecburi olup bu bildirimin en geç 15 iş günü içinde yapılması talep ediliyor. Mümkün ise malullük durumunu takiben 15 gün beklenmeden Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirimin yapılması gerekiyor.

Vazife Malullüğü Aylığı Iyi mi Alınır?

Vazife malullüğü aylığı Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildiri yapıldıktan sonrasında alınabiliyor. Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirimin geç kalmadan yapılması gerekiyor ve bildirimin arkasından vazife malullüğü durumu hastaneden alınacak rapor ile beraber başlatılıyor. Rapordaki vazife malullüğü oranına bakılırsa ise ödenecek maaş miktarı belirleniyor.

Vazife Malullüğü Aylığı Ne Kadar?

Vazife malullüğü aylığı yıllara bakılırsa değişmekte olup malullük durumuna bakılırsa veriliyor. Vazife malullüğü için verilen en yüksek miktar 4 bin 342 Türk Lirası iken en düşük miktar ise 2 bin 388 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Vazife malullüğü oranına bağlı olarak en yüksek aylığı 1 dereceli malullük durumunda bulunanlar alır iken en düşük miktarı ise 6 ile derecelendirilen devlet memurları alıyor. Öteki vazife malullüğü aylıkları ise şu şekildedir;

 • Maluliyet derecesi 1 olanlara 4 bin 342 Türk Lirası
 • Maluliyet derecesi 2 olanlara 3 bin 907 Türk Lirası
 • Maluliyet derecesi 3 olanlara 3 bin 365 Türk Lirası
 • Maluliyet derecesi 4 olanlara 3 bin 39 Türk Lirası
 • Maluliyet derecesi 5 olanlara 2 bin 713 Türk Lirası
 • Maluliyet derecesi 6 olanlara 2 bin 388 Türk Lirası

Vazife Malullüğü Aylığı Ne Süre Bağlanır?

Vazife malullüğü aylığı bildirim yapıldıktan ve maluliyet derecesi belirlendikten sonrasında en fazla 30 iş günü içinde ödeme yapılabiliyor. Vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonrasında www.turkiye.gov.tr adresi üstünden e devlet sistemine giriş yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Vazife malullüğü durumunda bulunanlar için kişileri mağdur etmeyecek şekilde aylık bağlanıyor. 15 ila 30 iş günü içinde vazife malullüğü aylığı bağlanmakta olup kişinin hesabına yatırılıyor.

Vazife Malullüğü Aylığı Iyi mi Hesaplanır?

Vazife malullüğü aylığı hesaplama işlemi kişinin çalmış olduğu yıl göz önünde bulundurularak yapılıyor. Bu durumda kişilerin 30 yıla kadar çalışmış olmaları talep ediliyor. 30 senelik bir emek harcaması bulunmayan kişilere yapılacak olan vazife malullüğü bazı durumlarda oldukça düşük miktarlarda oluyor. Ek olarak kişinin erken emekliliği ve malullük ikramiyesi alması da gene emek verme periyodu ve malullük oranı göz önünde bulundurularak hesaplanıyor.

Adi Malullük Nedir?

Adi malullük olarak isimlendirilen malullük durumu kanun kapsamında ve vazife haricinde gerçekleşen nedenlerden dolayı malullük durumu oluşan devlet memurları için geçerli olan bir malullük durumudur.

Malullük Derecesine Gore Zam Oranları Nedir?

Malullük derecesi ve zam oranı dereceye bakılırsa farklılık gösteriyor. Malullük derecesine bakılırsa zam oranları şu şekildedir;

 • Malullük derecesi 1 olanlar için yüzde 60
 • Malullük derecesi 2 olanlar için yüzde 50
 • Malullük derecesi 3 olanlar için yüzde 40
 • Malullük derecesi 4 olanlar için yüzde 30
 • Malullük derecesi 5 olanlar için yüzde 20
 • Malullük derecesi 6 olanlar için yüzde 15

Toplam da 6 değişik malullük derecesi bulunuyor ve malullük derecesinin sıralamasına bakılırsa yapılacak zam miktarları değişiyor.

Vazife Malulü Uygulamasından Faydalanamayanlar Kimlerdir?

Vazife malulü durumu için uygun olmayanlar kanun kapsamında değerlendirilerek karar verilmiş olup vazife malulü olarak sayılamayacak gruplar şu şekildedir;

 • Devlet memuru olmasına karşın kaza esnasında keyif verici madde tesirinde olanlar
 • Kaza esnasında alkollü olanlar
 • Uygunsuz davranışlarda bulunanlar
 • Kanun kapsamında yasaklanmış olan davranışlarda bulunanlar
 • Kanun ile yasaklanan olayların içinde bulunmak ya da sebep olmak
 • İntihara girişim etmek
 • Çıkar sağlama amacı taşımak
 • Kendisine ya da etrafındaki insanlara zarar vermeyi hedeflemek, zarar vermek

Benzer biçimde sebeplerden dolayı kaza meydana getiren ya da kazaya yol açan devlet memurları vazife malulü sayılmıyor.

Vazife Malullüğü Hangi Kanun Kapsamındadır?

Vazife malullüğü kanunu 5510 Sayılı Kanun kapsamına girmekte ve Genel Sıhhat Sigortalı ile beraber değerlendirilmekte.

Emekli Sandığından Hizmet Dökümü Çıkartmak

Emekli Sandığı Maaş Hesaplamaları

Emekli Sandığı 15 Yılda Emeklilik

tıkla sorunu sor

Vazife Malulü Nedir? Vazife Malullüğü Şartları Nedir? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir