Vergiden Düşülebilen Kalemler Listesi 2021 (GÜNCEL)

Gelir getirici etkinlik sonucu elde edilmiş meblağlar yasal tutarlar üstünden vergiye tabidir. Bu durum Gelir Vergisi’ nde ele alınmaktadır. Bu vergiler üstünden düşürülebilen kalemler mevcuttur. Kişi şirketleri de bazı giderleri gelir vergisi beyannamesinden düşürebilmektedir. Gayri safi hasıladan düşürülen kalemler GV Kanunu’ nun 40. maddesinde düzenlenmiştir. Ek olarak Kurumlar Vergisi Kanunu‘ nun 6. maddesi de, kurumlarca mükelleflerin elde ettikleri safi kazançları üstünden bazı kalemlerin düşürülebileceği yönündedir. Sizler için vergiden düşürülebilecek olan kalemleri araştırdık.

Vergiden Düşülebilen Kalemler

Mevzuyu iki değişik vergi türü üstünden ifade etmek yerinde olacaktır. Şahıslar, devlete gelir vergisi öderler. İşletmelerin ödediği vergiler ise kurumlar vergisidir. Şahıslar 1 senelik dönem itibari ile kazançları Mart ayında bir bildirge ile devlete bildirmekle yükümlüdür.

Devlet, bir işletme kurulduğunda, işletme sahibinin, bu işletme ile karşılıklı ilişki içinde olanların, çalışanların hem de kendisinin itimatını ön planda meblağ. Bu sebeple bazı yasalar çıkarılır ve tarafların hakları denetim altına alınır. İşte devletin kendi güvenliğini denetim altına alması için oluşturulan araçlar da vergilerdir. Yasalarımızda kimlerin ne oranda ve hangi mevzuda vergi ödeyeceği düzenlenmiştir. Ek olarak vergiden düşülebilen ya da düşülemeyen kalemler de kanunda açıkça belirtilmiştir.

İşte bu kanunlar çerçevesinde bir de vergi mükellefinin devlete karşı durumu vardır. Bu durum iki çeşittir.

 1. Vergi kaçırma
 2. Vergiden kaçınma
vergiden-düşülebilen-kalemler
Vergiden düşülebilen kalemler

Vergi kaçırma işlemi doğru bir durum değildir. Maliye sisteminin denetim altına alınmasından sonrasında, artık bilerek ve isteyerek kısaca kasıtlı olarak vergi kaçıranların tespit edilmesi durumunda kendileri mahkemelere gönderilecektir. Vergiden kaçınma durumunda ise birazdan bahsedeceğimiz kalemlerin vergiden düşülmesi ile tutarın azalması benzer biçimde bir durumun söz mevzusu olmasıdır. Aslen daha doğru bir tabir ile işletmeler vergiden kaçınma durumu ile bir nevi işletme planlaması yapmış olurlar.

İşletmeler ticari faaliyette bulunarak kar marjlarını artırmayı hedeflemektedir. İşletmeler, kazanabilmek için aslına bakarsak bazı harcamalar yapmalıdır. Bu harcamalar gider defterine kaydedilir. İşletme faaliyetlerinin devam etmesi, mal ve hizmet üretiminin sürekli olması vb. için işletmenin gider yapması gerekiyor. Bu mevzu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘ nda ele alınmaktadır. Kanunun 40. maddesinde safi kazanç elde edilmesi sonrasında vergiden düşülebilecek kalemler sıralanmıştır. Ek olarak giderlerde indirim yapılabilmesi için, gelir elde etme amacı olması, meydana getirilen harcama ile iş etkinlik arasındaki birlikteliğin kuvvetli olması, meydana getirilen masrafın ile işin gerektirdiği tutarlarda olması gerekmektedir.

Aslen söylemek istediğimiz özetle şu, Meydana getirilen harcamanın etkinlik haricinde olmaması gerekiyor. Giderlerin, işletme ve meydana getirilen iş ile yakından ilişkisi olması gerekiyor.

Kişi Şirketleri Neleri Gider Olarak Izah edebilir?

Kişi şirketleri aşağıda maddeler halinde sıraladığımız harcamaları gider olarak kaydederek vergiden düşürebilir. Sadece bu harcamaların işletme adına yapıldığının belgelenmesi gerekmektedir.

 • Gelir Vergisi Kanunu’ nun 23. maddesinde belirtildiği ifadesi ile çalışanların yiyecek harcamaları, gider olarak kabul edilmektedir. Kişi şirketlerinde toplantı esnasında verilen yemekler ya da müşterilere meydana getirilen ikramların da gider olarak gösterilmesi mümkündür.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca yayınlanmış olan KDV Genel Tebliği’ nde yer edinen ifadesi ile çalışanların giyim eşyaları gider olarak kaydedilebilir. Bunların hiçbir surette vergiye doğal olarak tutulması mümkün değildir. Kask, iş eldiveni, üniforma ve baret benzer biçimde eşyalar için vergi ödenmez.
 • Araştırma ve Geliştirme emek harcamaları icra eden işletmelerinin giderlerinin %40’ı hesaplanarak bunlar vergiden Araştırma ve Geliştirme indirimi olarak düşürülebilmektedir.
 • Bireysel Emeklilik için meydana getirilen harcamalar da giderdir. Bu sebeple vergiden indirilebilir. 2021 senesinde emekli maaşlarına zam geliyor.
 • Kazancı çoğaltmak için meydana getirilen iş gezilerinin gider olarak gösterilmesi mümkündür. Bilet ya da vasıta ile gidilecekse akaryakıt giderleri, yiyecek ve konaklama harcamaları da gider olarak gösterilebilmektedir. Sadece aracın işletmeye zimmetli olması ya da işletme faaliyetlerinde kullanıldığının kanıtlanması gerekmektedir.
şahıs-şirketleri-neleri-gider-olarak-gösterebilir
Kişi şirketleri neleri gider olarak izah edebilir?
 • İletişim harcamaları da gider defterine kaydedilebilir. İnternet, cep telefonu ya da durağan(durgun) telefon faturaları gider olarak kabul edilir. Sadece vergiden düşülebilmesi için faturanın işletme üstüne olması gerekmektedir.
 • İşletme üstüne zimmetli olan araçların yakıtları, kira ya da tamirat tutarları, sigortaları da gider gösterilir. Doğal olarak araçların şirket üstüne kayıtlı olduklarının belgelenebilmesi gerekmektedir.
 • Sendikalara ödenen kesinti ücretleri de vergiden düşülebilir. 1 senelik kesinti tutarının, çalışanlara ödenen 1 günlük tutarı aşmaması gerekmektedir. Zira aşan kısmı için vergiden indirim yapılması mümkün olmaz.
 • Vergi Usul Kanunu’ na gore amortismanlar gider olarak sayılmaktadır. İşletme faaliyetlerinde 1 yıl ya da daha çok kullanıldığından dolayı, aşınma meydana gelebilecek olan taşınmazlar, gidere mevzu olmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’na Gore Vergiden Düşülecek Kalemler

GV Kanunu’ nun 40. maddesinde indirim yapılacak olan hususlar sıralanmıştır. Safi kazancın hesaplanması ile bu mevzularda vergiden kaçınma mümkün olmaktadır.

 1. Ticari kazanç ve kar elde etmek için meydana getirilen harcamalar (İhracat, onarım, yurt haricinde yapılacak olan inşaatlar, montaj, döviz cinsinden meydana getirilen harcamaların 0,05′ ini aşmamak kaydı ile yurt dışı faaliyetlerinde bulunulmasından dolayı gider olarak sayılabilecek olan kalemler için vergide indirime gidilebilir. )
 2. Çalışanların işletme içinde ya da işletmeye ilişkin olan müştemilatlardaki harcamaları, ilaç ve hastane harcamaları, emekli aidatları ve sigorta primleri gider olarak kabul edilmektedir.
 3. Gene meydana getirilen etkinlik ile ilgili olmak kaydı ile kanunun emrettiği durumlarda ödenmesi ihtiyaç duyulan güvence, zarar ya da ziyan vergiden düşülebilir.
 4. İşletme ile ilgili mühim gezi ya da faaliyetin yürütülmesi adına meydana getirilen ikamet giderleri, sürenin işin tamamlanmasına kadar olması durumunda gider kabul edilebilir.
 5. İcar yolu ile edinilen, faaliyetler için kullanılan ya da işletme dahilinde bulunan araçlar için yapılacak olan harcamalar vergide düşülebilir.
 6. İşletme faaliyetlerinde için, damga vergisi, belediye harçları, vergi, fotoğraf harçları, bina ve haiz olunan arazilerin giderleri vergiden düşülebilir.
 7. İşletme adına kayıtlı olan taşınmazların, bu taşınmazın maliyetinin artırılması için meydana getirilen ısı yalıtımı benzer biçimde tutum amaçlı yatırımlar gider yazılabilir.
 8. Sendikalar Kanunu‘ na doğal olarak olarak buralara ödenen aidatların, çalışanların bir günlük ücretlerini geçmemesi kaydı ile vergiden düşülebilir.
 9. Bireysel emeklilik faaliyetleri için ödenen katkılar vergiden düşülebilir.
 10. Desteğe muhtaç olan kişilere meydana getirilen  yardımlar gider kabul edilebilir.
 11.  İş-Kur tarafınca devamlı olarak meydana getirilen iş başı eğitimlerinden yararlanmak için, bu programı yürüten işverenler tarafınca ödenen meblağlar vergiden indirilir.
gelir-vergisi-kanuna-göre-düşülebilecek-kalemler
GV Kanuna gore düşülebilecek kalemler madde 40’ta düzenlenmiştir.

Taşıtların Durumu: Haiz olunan araçların işletme adına kullanılabilmesi için aracın sahibi ile personel içinde bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Meydana getirilen kira işleminden vergi alınmaktadır. Kira ödemelerinden yüzde 18 oranında katma kıymet vergisi ve yüzde 20 oranında stopajın hesaplanması gerekmektedir. Vergi ve stopaj ödendikten sonrasında vasıta ile ilgili yukarıda belirttiğimiz benzer biçimde yapılacak olan tüm harcamalar, akaryakıt alımları, bakım ve sigorta işlemleri vergiden yapılacak olan indirimlere doğal olarak olacaktır.

Kırtasiye Giderleri: İşletmede kullanılacak olan kalemden kağıda kadar olan kırtasiye malzemeleri gider defterine işlenir. Bu sebeple kullanılmış olanlar ile artanlar arasındaki fark bulunur ve maliyet hesaplaması yapılır. Meydana getirilen harcama bir sonraki yıla ilişkin olarak kaydedilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi: MTV vergileri, deniz ya da hava taşımacılığında kullanılan araçlar ile binek otomobillerin, kiraya verilenler hariç olmak suretiyle gider olarak yazılması mümkün değildir. Ek olarak bu araçlar için ödenen KDV için de herhangi bir vergi indirimi yapılmamaktadır. ÖTV indirimli otomobil kampanyalarını incelediniz mi?

Stant Kiralama: Avmlerinde ya da fuar alanlarında işletme faaliyetlerini tanıtılması için kiralanan stantlarda kira bedelleri gider olarak kabul edilir.

Kira Giderleri: İşletme haricinde kullanılacak olan alanların, ki bunlar şube ya da depo olarak kullanılacak olan bölgeler olabilir, brüt kira tutarından yüzde 20 oranında stopaj kesilir. Stopaj tutarı muhtasar bildirge yolu ile kimlik numarası kullanılarak maliyeye ödenmektedir. Kiranın gider olarak kaydedilmesi durumunda ise katma kıymet vergisi üstünden indirime gidilir.

Vergiden İndirilemeyecek Olan Harcamalar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 41. maddesinde indirilemeyecek durumların bahsi geçmektedir. Aşağıda yer edinen harcamaların gider olarak gösterilmesi ve bu sebeple vergiden düşülmesi mümkün olmamaktadır. ❌

 • Yukarıda personele verilen iş kıyafetlerinin gider olarak gösterilebileceğinden söz etmiştik. Sadece şirket sahibi ya da ortaklar tarafınca personele alınmış olan kişisel giysiler gider olarak gösterilemez.
 • İşletme ile ilgisi olmayan yiyecek, alışveriş vb. harcamaların gider olarak gösterilmesi mümkün değildir.
 • Şirket ile ilgisi olmayan yazışma harcamaları indirim kalemi olarak gösterilemez.
 • Şirkete zimmetli olmayan araçların harcamamaları gider olarak kabul edilmez.
 • Şirket dışı, aile ile meydana getirilen seyahatler vergiden düşülemez.
 • İşletmede çalışan olmayan kişilerin de harcamaları gider kabul edilmez.
 • Kurumlar Vergisi ile işletmeye ilişkin para cezaları gider sayılmaz.
 • Gecikme faizleri vergiden düşülmez.
 • Vergi usul kanuna gore meydana getirilen harcamaların belgelendirilmemesi durumunda herhangi bir vergi indirimi yapılması söz mevzusu olmaz.
 • Alkollü içecek ve tütünler ürünleri reklamları için meydana getirilen harcamaları gider kabul edilmeyecektir.
 • Sigorta primleri ödenmiyor ise gider olarak gösterilmesi mümkün değildir.
 • Yönetim kurulu üyeleri ve başkana ödenen kar paylarının gider defterine işlenmesi mümkün değildir.
 • Siyasal partilere meydana getirilen bağışlar için vergiden indirim yapılamaz.
 • İşletmelerin hırsızlık benzer biçimde talihsiz durumları yaşaması durumunda oluşan kayıtların gider defterlerine işlenmesi mümkün değildir.

Bahsi geçen harcamaları gelir olarak izah edebilir ve vergiden kaçınma yolu ile ödediğiniz vergi tutarlarını azaltabilirsiniz. Muhasebe standartların uygun olarak etkinlik göstermenizi tavsiye ederiz. Sadece gider gösterilemeyecek olan harcamaların vergiden düşülmesi mümkün olmamaktadır. Bu mevzuya dikkat etmeniz gerekiyor. Vergiden kaçınma ile vergi kaçırma konusunu birbirine karıştırmayınız. Vergi kaçırmada hapis cezalarına varan yaptırımların uygulanması söz mevzusudur.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir