Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Nedir ?

Üniversiteye girişle ile ilgili olarak meydana getirilen değişimler, Yüksek Tahsil kurulu tarafınca açıklanır. Yükseköğretim Kurumları Imtihanı’na bağlantılı verilerde; “2021-2021 eğitim öğretim yılının, yükseköğretim giriş imtihanı olarak düzenlenen yeni adı Yükseköğretim Kurumları Imtihanı olarak değişime uğramıştır. Yükseköğretim Kurumları Imtihanı’nın yeni düzenlenmesinde; sınava girecek olan bireyler, iki ayrı imtihan içinde bulunacaklar. İlk imtihan bağlamında, Temel Yeterlilik Testine doğal olarak tutulan adaylar; mantıklı düşünmeye dayalı sözel ve sayısal kabiliyetler, muhakeme ve akıl yürütme hususunda ölçüme doğal olarak tutulacaklar. Özetle; Türkçe’nin doğru kullanılması, dile yatkınlık, okuma ve anlama ile birlikte matematiksel açılardan değerlendirilecekler.

Bu biçim örneklemeler, dünya üstündeki tüm kaliteli yükseköğretim sistemlerinde yer alır. İkinci imtihan aşamasında ise; adayların daha önceki yıllara bakılırsa izlenen şekilde, lise mevzularına ilişkin bilgilerini yoklama durumuna bakılacak. Yükseköğretim Kurumları Imtihanı; öteki bir imtihan olan dil sınavının haricinde, haziran ayının belirlenen bir cumartesi gününde, iki değişik şekilde yapılacak sınavla gerçekleşecek. Yabancı dil sınavına katılmak isteyen adaylar; aynı hafta sonunun Pazar gününe denk gelen zamanında, sınava giriş yapacaklar. Sual sayısı, seksen tane olacak.

İlk Sınavın Uygulanışı

Kırk tane Türkçe sorusu ve kırk tane de Temel Matematik problemlerinden meydana gelen Temel Yeterlilik Testi; cumartesi günü sabahı gerçekleşecek olup, imtihan neticeleri adayların TYT isminde olan Temel Yeterlilik Testi Puanı üstünden değerlendirilecektir. Matematik ve Türkçe testlerinin, Temel Yeterlilik Testi puanının oluşmasına tesiri eş değerdedir. Temel Yeterlilik Testi puanında, Türkçe testi ve temel matematik testi yarı yarıya tesir elde edecektir. Türkçe ve Temel Matematik sorularından meydana gelen Temel Yeterlilik Testi; daha evvelki senelerde Türkçe ve Temel Matematik sorularında olduğu şeklinde, Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın ortak müfredatına bakılırsa işleyecektir. İlk imtihan aşamasına girmek mecburidir. Bu sınavın; sınava girecek adayların, ihtiyaçlarının zihinsel anlamda rahatlamalarını sağlamaya yöneliktir.

İkinci Sınavın Uygulanışı

İkinci sınavda; Toplumsal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 ile Matematik ve Fen Bilimleri olmak suretiyle dört tane kontrol bulunacak ve sorular aynı eski senelerde olduğu şeklinde eski müfredat içerikli yapılacak. Müfredat Ulusal Eğitim Bakanlığı’na bağlı şekilde gerçekleşecek. İkinci imtihan, cumartesi günü öğleden sonrasında yapılacak. Cumartesi günü öğleden sonrasında yapılacak olan ikinci imtihan; kırk tane Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 ve kırk tane Tarih, Felsefe Grubu, Coğrafya 2 ile Din Kültürü ve Terbiye Bilgisi, kırk tane Matematik ve de kırk tane Fen Bilimleri sorularından meydana gelecek dört tane testen oluşacak. Imtihan sürecinin vakit ayarlaması; eskiden olduğu şeklinde imtihan stresine dayalı durumları düşünülerek, bu bağlamda belirlenecek.

Kontrol Puanlarında Değerlendirme Aşaması

İkinci sınavda yapılacak olan testlerin ağırlıkları, puan türüne bakılırsa hesaplanır. Eşit ağırlık puanında; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı ile matematik testi ağırlığı aynı yüzdede eşitlenip, yarı yarıya değerlendirilecek. Sözel puan açısından; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testindeki ağırlık yüzdesi ile Toplumsal Bilimler testinin ağırlık yüzdesi yarı yarıya oranlanacak. Sayısal puanda ise; matematik ile fen testi ağırlık yüzdesi, yarı yarıya belirlenecek. Baraj puanlar olarak belirlenen yükseköğretime girişi elde eden bu imtihan, lisans ve ön lisans programlarının tercih edilmesinde etkili rol oynayacak. Daha evvel yapılmış olan lisans ve ön lisans programlarının seçilmesi açısından gereksinim duyulan baraj puanları, değişime uğramayacak. Adayların bir programı seçebilmeleri açısından; Temel Yeterlilik Testi Puanının minimum 150 olması şarttır. Temel Yeterlilik Testi Puanının 150’den aşağıda olması halinde olması dahilinde, adaylar herhangi bir tercih yapma hakkına haiz olmazlar. Temel Yeterlilik Testi Puanının 180 ve daha çok olma halinde ise; adaylar, lisans programları tercih edilme hakkına haiz olunur. Temel Yeterlilik Testi Puanının 200 ve üstü olması halinde; adayların talebine bağlı olarak, bir sonraki senede sınavları geçerli sayılabilecek.

Sponsorlu Bağlantılar

Aday Yerleştirme Durumları

Önlisans programları içinde; yarı yarıya oranlanarak, Türkçe testi ve Matematik testinden yararlanılacak. Lisans programları muhteviyatında; sayısal, sözel ve dil seçeneğine dayalı bir uygulama gerçekleşecek. Sayısal, sözel, dil ve eşit ağırlık puanları hesaplanarak; Temel Yeterlilik Testinin tesiri, yüzde kırk olarak belirlenecek. Belli programlar için, başarı sıralaması şartı esas alınarak yerleştirme yapılacak. Sözel olarak yerleştirme durumlarına bakılırsa, yüzde kırk oranda Temel Yeterlilikler Testi ile yüzde altmış oranda Sözel Kontrol iştirakı sağlanacak. Eşit ağırlık yerleştirme durumunda, yüzde kırk oranda Temel Yeterlilikler Testi ile yüzde altmış oranda Eşit Ağırlık testi katılımına bakılacak. Sayısal olarak yerleştirme programında, yüzde kırk oranda Temel Yeterlilikler Testi ile yüzde altmış oranda sayısal kontrol oranı değerlendirmeye alınacak. Dil imtihanı ile giriş yapmak isteyen adaylar, yüzde kırk oranda Temel Yeterlilikler Testi ile yüzde altmış oranda yabancı dil testinden görevli tutulacaklar.

Hususi Beceri Sahibi Adayların Tercih Aşaması

Hususi kabiliyet sahibi olan adaylar, bu yıl de aynı şekilde giriş hakkına haiz olabilecekler. Kısaca; baraj puanları hususi kabiliyeti olan adaylar için, herhangi bir farklılık teşkil etmez. Temel Yeterlilikler testine doğal olarak olarak; bu testten minimum 150 alan adaylar, hususi kabiliyetle talebe kabul eden lisans programlarını tercih edebilecekler. Bu hususta; geçmişten değişik bir gelişme ya da herhangi bir düzenleme yapılmadığı, belli edilir.

Orta Öğretim Başarı Puanının Tesiri

Ortaöğretim Başarı Puanı; daha önceki yıllarda olduğu şeklinde, bu yıl de mühim bir rol oynar. Ortaöğretim Başarı Puanının hesaplanma işlemlerinde; hiçbir değişim yapılmadığı, önceki senelerle aynı şekilde devam etmiş olduğu görülür. Oranlar üstünde, bir farklılık söz mevzusu değildir. Meslek lisesinden mezun olan adaylar; evvelki senedeki şeklinde, alanı kapsamındaki ek puan uygulamasına devam edecektir. Engelli adaylar da, eskiye yönelik olan düzenlemelerdeki şeklinde, aynı uygulamaya devam edecekler. Kısaca; meslek lisesinde tahsil gören ve engelli konumunda olan adaylar, hiçbir değişim içine girmezler. Yeni sistemin; daha kolay anlaşılan bir sistem olması, daha güncel bir düzenleme üstünden gidilmesi için meydana getirilen gelişmeler, bu seneki adaylar üstünden değerlendirilecek. Sistemdeki aksamaların giderilmesi için, lüzumlu tedbirler de alınma yolunda ilerler. Daha net olarak kabul edilen bu sistemde; imtihan puan türleri, on sekiden beşe kadar indirgenmiş şekildedir. Sınavın beş hafta sonundan, yedi gün sonuna çekildiğini ve de altı sınavdan üç adete indirilmiş olduğu gözlemlenir. Temel Beceri Imtihanı, Temel Matematik ve Türkçe merkezlidir.

Türkçe ve Temel Matematik odaklı olan Temel Beceri Imtihanı değerlendirmesi; mesleki eğitime daha oldukça ehemmiyet veren, orta tahsil yaşamının kıymetini bilen ve bu bağlamda denetim edildiğinde de; bir tek bir tek puanla değişik Meslek Yüksek Okul programlarını tercih etmeye olanak elde eden, eğitimle ilgili olabilecek tüm olumsuzlukları ve yanlışları ortadan kaldırmaya çalışan, sınava girecek adayların imtihan stresini en aza indirgemeye çalışan önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla değişik MYO programlarını tercih etmeye bir düzenleme sağlamaya çalışır. Bu düzenlemelerdeki aslolan amaç; eğitimin daha anlaşılır, daha kaliteli ve de daha hatasız olmasına yöneliktir. Bu yıl yapılacak olan bu imtihan değişimi ile ilgili olarak, iyi sonuçlar umut edilir.

tıkla sorunu sor

Yükseköğretim Kurumları Imtihanı (YKS) Nedir ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir